6976930643 Καποδιστρίου 16, Νίκαια konstantinoschaskos@gmail.com

Ηλεκτρομηχανική Πειραιά
Χάσκος Κωνσταντίνος

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις - Ηλεκτρολόγος Αυτοματιστής Νίκαια - Κορυδαλλός - Πειραιάς

Αναλαμβάνουμε ηλεκτρολογικές βλάβες, αντικατάσταση ηλεκτρικών πινάκων, φωτισμούς εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, σύνδεση κουζίνας, ηλεκτρικών συσκευών, έλεγχο διαρροής ρεύματος. Επίσης επισκευάζουμε όλες τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές σας.
Οι έμπειροι τεχνικοί μας στη διάθεσή σας όλο το 24ωρο.
Εμείς φροντίζουμε για την ασφάλειά σας.
Εσείς φροντίστε για τα υπόλοιπα…

 
 

 

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Υποσταθμοί ΜΤ
Ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη (γεννήτριες)
 Αυτοματισμοί
Αντλίες